Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Missions onderzoekt het grootschalige internationale proces waarbij de oorlog steeds meer de publieke ruimte binnendringt, via een publieke discussie over de mechanismen en agenda's die schuilgaan achter deze transitie. Daarin spelen factoren als religie, migratie, economie, oorlog, vrede en diplomatie een rol.

Missions and Missionaries

seminar

Tijdens het Missions seminar wordt  de grootschalige impact van oorlogsvoering op de burgermaatschappij onderzocht. Gesproken zal worden over de achterliggende mechanismen en agenda’s op het gebied van religie, migratie, economie, oorlog, vrede en diplomatie. Het programma van het seminar is opgebouwd rond deze zes thema's. Het seminar zal de invloed van hedendaagse, wereldwijde (vredes)missies tegen het licht houden.

The UNMANNED

publicatieserie

Missions wordt gepubliceerd als deel in de publicatieserie UNMANNED, onder redactie van Malkit Shoshan (FAST), Ethel Baraona (dpr-barcelona) en Marina Otero (Studio-X Global Network, GSAPP). Deze publicaties gaan over de mogelijkheden en gevolgen van veiligheidsstructuren en –technologieën voor de gebouwde omgeving. Wat zijn de ruimtelijke en ethische implicaties van oorlogstechnologie? Kunnen en moeten architecten verder gaan dan het in beeld brengen en ontmaskeren van de militarisering van de openbare ruimte?