Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Daarnaast wordt tevens de ethiek en de moraliteit die aan deze ontwikkelingen verbonden is voor het voetlicht gebracht en bestudeerd. Nederland staat bekend om zijn vakkundige ontwerppraktijk op kleine en grote schaal. Ook staat het bekend om haar humanitaire missies en investeringen in ontwikkelingsprojecten wereldwijd. In de afgelopen decennia is het begrip van oorlog en vrede, welke de wereld verdeelde in twee verschillende soorten plaatsen (de oorlogszone en de civiele wereld: the ballrooms and the battlefield) uit elkaar gevallen of liever gezegd geïntegreerd. De oorlog is midden in de publieke ruimte terecht gekomen.

Vandaag de dag zien we een groeiend proces van militarisering, uitgevoerd door dezelfde instituten die werden opgericht om oorlog te voorkomen. Dit alles gebeurd binnen de context van vredesmissies en de wederopbouw van getroffen gebieden.

Het Nieuwe Instituut wil met dit onderzoek thema's als innovatie en conflict koppelen aan hedendaagse vormgevingsvraagstukken. Het onderzoek richt zich op de mate waarin het militaire apparaat onze samenleving beïnvloed en welke relaties het aangaat met architectuur en stedenbouw. Drones and Honeycombs is onderdeel van de programmalijn "Het Kalenderjaar". In het kalenderjaar 2014 wordt aandacht besteed aan de Eerste Wereldoorlog. We buigen ons in dit jaar over 100 jaar vooruitgangsgeschiedenis en bekijken dit vanuit het verleden, het heden met een blik naar de toekomst.

Malkit Shoshan

Malkit Shoshan is een architect van Israelische afkomst woonachtig in Nederland. Ze werkt aan haar PhD aan de TU Delft en is oprichter van de denktank FAST (Foundation for Achieving Seamless Territory).