Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Missies anno nu

Missies en missionarissen hebben zich altijd op de grens van humanitaire hulp en internationale politieke agenda’s bewogen. Dat geldt voor individuen en organisaties die gedreven door naastenliefde overal op de wereld mensen in nood helpen en voor Christelijke missies gericht op bekering. Maar het geldt ook voor opkomende, nieuwe vormen van oorlogsvoering. Zo kozen de VN en de NAVO in Afghanistan voor een zogenaamde 3D-benadering, waarbij Diplomatie, Development Aid (ontwikkelingshulp) en Defensie aan elkaar gekoppeld worden. Gepresenteerd als missies voor vrede, wederopbouw en conflictbeheersing, worden ze door de samenwerkende westerse strijdkrachten onder de paraplu van VN en NAVO uitgevoerd. Deze missies nemen toe in omvang, strekken zich uit over steeds grotere gebieden en zorgen voor een andere rol van het leger in de maatschappij.

Natiestaten als Irak en Afghanistan die de afgelopen tien jaar te maken hadden met internationale missies, zijn verdeeld geraakt in veilige en onveilige zones. Deze zones zijn continu onderhevig aan verandering, waardoor een helder onderscheid tussen slagveld en burgerlijke wereld ontbreekt en samenlevingen steeds verder gemilitariseerd raken.

Met de toenemende mondiale onrust wordt het thema van het Missions-seminar steeds relevanter. Het Institute for Economics and Peace (IEP) maakte onlangs bekend dat er sinds 2007 ieder jaar minder vrede is op de wereld. Van de 162 landen uit de meest recente studie van het IEP, waren slechts 11 niet betrokken bij een conflict. Dit is een opvallende trendbreuk. Sinds de Tweede Wereldoorlog nam het aantal conflicten juist steeds af. Deze kentering begon met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en werd sterker na 9/11 en de start van de War on Terror.

Op dit moment zijn we getuige van de opkomst van IS, opgestaan uit de brokstukken van Irak en gebruikmakend van de chaos in Syrië, dat een oorlog is gestart in het Midden Oosten. Als reactie op IS, verkondigde John Kerry (minister van Buitenlandse Zaken in de VS) onlangs in de New York Times dat we aan het begin staan van een nieuw tijdperk van wereldwijde samenwerking. Middelen op het terrein van politiek, inlichtingen, leger en politie, economie en humanitaire hulpverlening worden daarbij ingezet.

Achtergrond seminar

Het Missions seminar is opgezet om de grootschalige impact van oorlogsvoering op de burgermaatschappij te onderzoeken. Gesproken zal worden over de achterliggende mechanismen en agenda’s op het gebied van religie, migratie, economie, oorlog, vrede en diplomatie. Het programma van het seminar is opgebouwd rond deze zes thema's. Het seminar zal de invloed van hedendaagse, wereldwijde (vredes)missies tegen het licht houden – zowel de institutionele missies als de christelijke.

Behalve bijdragen van bovengenoemde sprekers, zijn er tijdens het seminar presentaties van onder meer Erella Grassiani, een postdoc onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, over private legers;  Joel van der Beek, economisch onderzoeker en strategist verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, SIPRI, en Economists for Peace and Security, over de economie van oorlog en vrede; Nora Akawi, een architect verbonden aan Studio-X Amman en Columbia University, over migratie in Jordanië; en Pelin Tan, een onderzoeker en schrijver uit Mardin, Turkije, over conflict en territoriale politiek. Tot slot zal een vertegenwoordiger van het Ministerie van Defensie deelnemen aan het seminar.

Het seminar maakt deel uit van Drones and Honeycombs, een langlopend project van architect Malkit Shoshan in samenwerking met Het Nieuwe Instituut. Missions is een vervolg op een eerdere bijeenkomst, getiteld Drone Salon, over de ruimtelijke en ethische effecten van veranderingen in oorlogsvoering op de burgermaatschappij.

Het seminar wordt in samenwerking met de denktank FAST en Studio-X, Columbia University georganiseerd.

datum
27/11/2014
tijd
11:00