Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Drones & Honeycombs

Nederland staat bekend om zijn vakkundige ontwerppraktijk op kleine en grote schaal. Bovendien is het land bekend om zijn humanitaire missies en investeringen in ontwikkelingsprojecten. Voorheen gold er een helder onderscheid tussen oorlogsgebieden en de vredige civiele wereld. Dat onderscheid lijkt nu opgelost: de oorlog is midden in de publieke ruimte terecht gekomen. Het Nieuwe Instituut wil met dit onderzoek de relatie tussen innovatie en conflict verbinden aan hedendaagse vormgevingsvraagstukken. Het onderzoek richt zich op de mate waarin het militaire apparaat onze samenleving beïnvloedt en welke relaties het aangaat met architectuur en stedenbouw. 

Het onderzoeksproject is onderverdeeld in drie subthema’s:
1. Drones: machines, surveillance en nieuwe veiligheidsregimes. Dit subthema omvat de ‘Retreat’-lexicon.
2. Compounds: de architectuur van de omheining.
3. Missies: mondiale oorlogen, nationale grenzen, territoria en het in stelling brengen van design-initiatieven om zich met crisisgebieden bezig te houden.

Achtergrond van het onderzoek Drones and Honeycombs

De architectuur en de gebouwde omgeving zijn altijd bedoeld geweest om een gevoel van veiligheid, gemeenschap en privacy over te brengen, en culturele, sociale en economische uitwisseling mogelijk te maken. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de oorlogvoering en onbemande machines, zoals de drones-technologie, hebben grote invloed op de manier waarop we ons verhouden tot onze omgeving. Surveillance-regimes kunnen leiden tot een verlies van privacy, veiligheid en mogelijkheden voor publiek engagement. Niettemin bieden deze technologieën ook nieuwe mogelijkheden voor comfort en efficiency. Dit project streeft ernaar deze veranderingen te ontleden, naar manieren te zoeken om design-interventies te stimuleren, en mogelijkheden te vinden om het leven van mensen te verbeteren.

Onze kerntaak in dit onderzoek is het beklemtonen van momenten van verandering en het stimuleren van de betrokkenheid van architecten en designers bij het creëren van een beter leefmilieu, door waarden te benadrukken die we in deze samenleving snel aan het verliezen zijn, zoals privacy, gemeenschapszin en veiligheid, zowel in de privésfeer als in de publieke ruimte. Het onderzoek extrapoleert via case studies speculaties over hoe slimme technologieën en de militarisering van de publieke ruimte leiden tot de opkomst van nieuwe ruimtelijke configuraties. Het probeert de transities waarmee ons leefmilieu, onze steden en onze huizen als gevolg van de veranderende omstandigheden van oorlog en oorlogvoering worden geconfronteerd te doorgronden en inzichtelijk te maken. Het daagt de design-gemeenschap uit zich bezig te houden met de speurtocht naar alternatieve ontwerpen die publieke waarden zoals privacy beschermen, zowel in de huiselijke sfeer als in de publieke ruimte.

Drones and Honeycombs is gebaseerd op een onderzoek van Malkit Shoshan, fellow van Het Nieuwe Instituut.